Số May mắn

Bảng Vận may Theo Cung Hoàng Đạo Trung Hoa

Yếu tố May mắn
Cung Hoàng đạo
Biểu tượng
Cung Hoàng đạo
Con vật
Số
May mắn
Màu
May mắn
Số
Không may mắn
Màu
Không may mắn
Cột
Số phận
Con chuột 2,3 Xanh nước biển, Vàng óng, Xanh lá cây 5,9 Vàng, Nâu 1
Con bò 1,9 Xanh nước biển, Đỏ, Tím 3,4 Trắng, Xanh lá cây 2
Con hổ 1,3,4 Xanh nước biển, Trắng, Cam 6,7,8 Vàng óng, Bạc, Nâu 3
Con thỏ 3,4,9 Đỏ, Tím, Xanh da trời 1,7,8 Nâu, Vàng, Trắng 4
Con rồng 1,7,6 Vàng óng, Bạc 3,8,9 Đỏ, Xanh lá cây, Đen 1
Con rắn 2,8,9 Đỏ, Vàng, Đen 1,6,7 Trắng, Vàng óng, Nâu 2
Con ngựa 2,3,7 Nâu, Vàng, Tím 1,5,6 Xanh da trời, Trắng, Vàng óng 3
Con cừu 3,4,9 Xanh lá cây, Đỏ, Tím 6,7,8 Vàng óng, Màu cà phê 4
Con khỉ 1,7,8 Trắng, Vàng óng, Xanh da trời 2,5,9 Đỏ, Đen, Xám 1
Con gà trống 5,7,8 Vàng óng, Nâu, Vàng 1,3,9 Trắng, Xanh lá cây 2
Con chó 3,4,9 Xanh lá cây, Đỏ, Tím 1,6,7 Xanh da trời, Trắng, Vàng óng 3
Con lợn 2,5,8 Vàng, Nâu, Vàng óng 1,3,9 Đỏ, Xanh nước biển, Xanh lá cây 4