Phần thưởng tại sòng bạc 138

Chơi ngay tại casino trực tuyến của 138 và nhận 100% ti?n thưởng cho lần chuyển ti?n đầu tiên vào một trong 5 quán casino lên đến 3.000.000 đồng.

?i?u khoản và ?i?u kiện:

1. Khuyến mãi này bắt đầu từ ngày 01 tháng 05 năm 2014 đến khi có thông báo tiếp theo.

2. Trong lần đầu chuyển ti?n vào một trong các quán casino của 138, quý khách chỉ cần nhập mã số ti?n thưởng ngay lập tức quý khách sẽ nhận được ti?n thưởng 100% số ti?n chuyển của quý khách lên đến 3.000.000 đồng.

3. Ti?n thưởng tối thiểu là: 100.000 đồng.

4. Ti?n thưởng tối đa là: 3.000.000 đồng.

5. Chỉ cần đây là lần đầu tiên quý khách gửi ti?n vào một trong 5 quán casino của 138, hãy nhập mã số ti?n thưởng dưới đây, và ti?n thưởng sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản quán casino tương ứng mà quý khách ch?n.

Phần thưởng tại sòng bạc 138
Quán casino Mã số ti?n thưởng
Quán Sao Kim (Sunbet) 100_casinofdb
Quán Sao Mộc (HG) 100_casinofdb_hg
Quán Sao Thủy(GD) 100_casinofdb_gd
Quán Sao H?a(EA) 100_casinofdb_ea
Quán Sao Thổ(Crown) 100_casinofdb_cp
 

6. ?ể rút ti?n, quý khách cần phải đặt cược gấp 20 lần tổng số ti?n chuyển hợp lệ và ti?n thưởng tương ứng.

Ví dụ: Quý khách nhận được ti?n thưởng cho lần đầu gửi ti?n vào Quán Sao Thổ(Crown). Quý khách cần phải đặt cược ít nhất gấp 20 lần ở quán Sao Thổ trước khi quý khách rút ti?n.

Số ti?n gửi lần đầu = 100.000 đồng.
Ti?n thưởng nhận được = 100% x 100.000 = 100.000 đồng.
?ể rút ti?n, quý khách phải có tổng ti?n cược tích lũy = (100.000 ti?n gửi + 100.000 thưởng) x 20 = 4.000.000 đồng.

7. Chương trình khuyến mãi này không thể kết hợp chung cùng với các khuyến mãi hoàn trả của quán casino tương ứng trong cùng 1 tuần.

Ví dụ 1: Quý khách nhận khuyến mãi 100% chuy?n ti?n lần đầu trong quán Sao Kim( Sunbet) thì quý khách không thể nhận hoàn trả 0.8% của quán này.

8. Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các thành viên của 138 thực hiện chuyển ti?n lần đầu vào quán một trong các quán casino của 138, và một tài khoản đối với mỗi khách hàng, với mỗi cá nhân, mỗi địa chỉ, mỗi địa chỉ e-mail, mỗi số điện thoại, mỗi số tài khoản ngân hàng và mỗi địa chỉ IP chỉ được nhận khuyến mãi này một lần duy nhất.

9. Tất cả các thành viên đăng ký chương trình khuyến mãi này đ?u phải thông qua kiểm chứng của bộ phận xác minh thông tin. (Nếu cần thiết, 138 sẽ bảo lưu quy?n yêu cầu thành viên nộp bản sao CMND để tiến hàng kiểm chứng.).

10. Nếu thành viên tham gia nhi?u hơn một chương trình khuyến mãi, ti?n đặt cược tích lũy không được tính nhi?u lần cho những khuyến mãi khác nhau. ?ặt cược tích lũy sẽ luôn được tính cho khuyến mãi được đăng ký trước nhất.

11. Bất kỳ đặt cược xuất hiện tình trạng đối lập (Ví dụ: Trong Baccarat cùng lúc đặt cược Tụ Cái và Tụ ngư?i chơi) sẽ không được tính vào trong bất kỳ ti?n đặt cược tích lũy nào. Bất cứ cược nào đặt trong Roulette sẽ không được tính vào trong ti?n đặt cược tích lũy. Nếu như ti?n thưởng nhận được do đặt cược trò chơi nêu trên, chúng tôi có quy?n không cho khách hàng rút ti?n cao hơn so với số ti?n khách hàng gửi vào.

12. Trước 23 gi? 59 phút ngày cuối tháng (GMT+7), thành viên phải sử dụng ti?n gửi gốc và 100% ti?n thưởng đặt cược ít nhất 1 lần. Nếu chưa đặt cược và hội viên muốn hủy b? phần ti?n thưởng, phải liên lạc với nhân viên hỗ trợ khách hàng, sau khi số ti?n thưởng này được hủy b?, thành viên sẽ không thể lấy lại nữa. Nếu đã đặt cược, số ti?n thưởng đó sẽ không được hủy b?, và số ti?n cược tích lũy phải đạt đến gấp 20 lần theo yêu cầu mới được rút ti?n, phiếu đặt cược chưa được tiếp nhận và phiếu chưa phân thắng thua sẽ không được tính vào ti?n đặt cược tích lũy.

13. Nếu tài khoản có liên quan bị nghi là lạm dụng và/hoặc không phù hợp tư cách ưu đãi này, 138 bảo lưu quy?n trong bất kỳ th?i điểm nào có thể đình chỉ, hủy b? việc ưu đãi hoặc thu hồi số ti?n ưu đãi đã chuyển.

14. 138 có quy?n kiểm tra tất cả các ghi nhận v? đặt cược của thành viên, nếu thành viên vi phạm các quy định đã định trong mục khuyến mãi hoặc lợi dụng chế độ khuyến mãi để trục lợi và đến với chương trình không phải vì mục đích giải trí cá cược thật sự, 138 sẽ giải trừ tất cả các giải thưởng ưu đãi và quy?n lợi của thành viên đó.

15. 138 bảo lưu quy?n có thể đơn phương chấp hành quyết định, ở bất kì th?i điểm và dưới bất kỳ hình thức nào mà không cần phải thông báo trước. Chỉnh sửa, thay đổi, đình chỉ, hủy b? và/hoặc vô hiệu hóa chương trình quảng bá.

16. Các thành viên tham gia chương trình này phải tiếp nhận và tuân thủ các quy tắc & quy định nêu trên và tất cả các quy tắc đi?u khoản liên quan tới tất cả các trang web của 138.

Chơi ngay tại sòng bạc 138