หมายเลขนำโชค

?ารพนันโดยพิจารณาตัวเลข

ในศาสตร์?ห่งตัวเลข เราเชื่อว่าทั้งเลขคู่?ละเลขคี่เป็นตัว?ทนของพลังงาน?ละคุณสมบัติที่?ต?ต่าง?ันไป เลขคี่หมายถึงพลังงานหยาง ซึ่งหมายถึงสวรรค์ ?ละเป็นตัว?ทนของเพศชาย ส่วนเลขคู่นั้นหมายถึงหยิน ซึ่งหมายถึงโล? ?ละเป็นตัว?ทนของเพศห?ิง

ตารางโชคลาภจะ?สดงธาตุ?ละตัวเลขที่นำโชคลาภมาให้?ับคุณ

?ต่ถ้าเราพิจารณาอย่างลึ?ซึ้ง?ับตัวเลข?ต่ละตัว เราจะสามารถเข้าใจในความหมายของตัวเลขเหล่านั้น

ศูนย์

0 เป็นวง?ลมที่สมบูรณ์ไม่?ต??ย? หมายถึงความว่างเปล่าของทุ?สิ่ง ?ละยังหมายถึงความไร้ขีดจำ?ัดได้อี?ด้วย ศูนย์คือความเป็นอนันต์ เป็นทั้งทุ?สิ่ง ?ละความว่างเปล่า

หนึ่ง

1 เป็นบิดาของตัวเลขทุ?ตัว หนึ่งเป็นหมายเลขที่สำคั?ซึ่งเป็นตัว?ทนของเพศชาย เป็นต้น?ำเนิดของตัวเลขทุ?ตัว

สอง

2 เป็นมารดาของตัวเลขทุ?ตัว สองเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ทรงพลังที่สุดในศาสตร์?ห่งตัวเลข เป็นตัว?ทนของทวิภาค?ละหยินหยาง ชนะ?ละ?พ้ล้วนเป็นสิ่งที่เท่าเทียม?ัน

สาม

3 เป็นบุตรคน?ร?ของ 1 ?ละ 2 หมายถึงพยัคฆ์ สิ่งบริสุทธิ์สามสิ่ง (Great Triad) เป็น?ารบอ?เล่าถึง?ารเดินทางจา?ความมืดมัวไปสู่ความรู้?จ้ง ซึ่ง?สดงในรูป?าร?ำเนิดของสวรรค์ มนุษย์ ?ละโล? ถ้า 3 เป็นตัวเลขนำโชคของคุณ คุณจะต้อง?สดงความอดทนของพยัคฆ์ ?ละเดิมพันเมื่อคุณเห็นโอ?าสที่ดีเท่านั้น

สี่

4 เป็นสั?ลั?ษณ์ของโล?ในภาษาจีน ซึ่งเป็นรูปร่างสี่?ฉ? ในความเชื่อของจีน ผู้พิทั?ษ์ทั้งสี่?ห่งจั?รวาลซึ่งนำเสถียรภาพมาสู่โล? ถ้า 4 เป็นตัวเลขนำโชคของคุณ คุณควรวางเดิมพันต่ำใน?ารเล่นไฮโล เพื่อความเสถียร

ห้า

5 เป็น?ารผสม?ันของพลังงานหยิน (2) ?ละหยาง (3) ซึ่งหมายถึงความโชคดี ในความเชื่อของชาวจีนมีเลขห้าเ?ี่ยวข้องในสิ่งสำคั?ต่างๆมา?มาย จั?รวาลประ?อบไปด้วยธาตุทั้งห้า นอ?จา?นี้ธั?พืชมงคล?็ยัง?บ่งเป็นห้าชนิด ?ละภูเขาศั?ดิ์สิทธิ์?็มีด้วย?ันห้าลู? หมายเลขนี้เป็นตัว?ทนของมัง?ร ?ละเป็นพื้น?านของสมดุลจั?รวาล ห้าเป็นตัวเลขที่เชิ?ชวนให้ลงมือทำอะไรต่างๆ สำหรับนั?พนัน คุณจะเดิมพันด้วยเงินที่หารด้วยห้าลงตัว หรือใช้ระบบที่เดิมพันห้าครั้งหรือเปล่า?

ห?

6 เป็นหมายเลขที่เ?ี่ยวข้อง?ับสวรรค์มา?ที่สุด หมายถึงทิศทั้งห?ได้??่เหนือ ใต้ ตะวันออ? ตะวันต? บน ?ละล่าง 6 ยังหมายเลขสัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ ?ต้มห?สามตัวให้รางวัลสูงในเ?มไฮโล

เจ็ด

7 หมายถึงวั?จั?ร?ห่งชีวิต?ละ?ารรวม?ันของสาม?ับสี่ หมายเลขจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะ ?ละความเป็นระเบียบของธรรมชาติ ผู้เล่นที่มีเลขนำโชคเป็น 7 ควรใช้ความคิดให้ดีใน?ารไฮโล?ละควรใช้?ลยุทธ์?บบสมดุล

?ปด

8 ในภาษาจีนออ?เสียงเหมือนคำว่าทรัพย์สิน ?ละเป็นเลขที่นั?พนันให้ความสำคั?มา? หมายเลขนำโชคของจีนหลายตัวมีเลข 8 อยู่ด้วย ซึ่งคาสิโนสาม?ห่งของเรา (Bodog88, Dafa888 ?ละ 138SunGame) ?็ได้นำเลขนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชื่อคาสิโน

เ?้า

9 หมายถึงความสมบูรณ์?ละพึงพอใจ ใน?ระดานไฮโล ผลรวม?ต้มเ?้านั้นจะให้รางวัล 6 ต่อ 1 เนื่องจา?มีโอ?าสออ?สูง


?ารใช้ตัวเลขเหล่านี้

เมื่อทำความเข้าใจบทบาทของตัวเลขต่างๆในจั?รวาล?ล้ว ผู้เล่นไฮโลจะมีโอ?าสสำเร็จได้มา?ขึ้น เมื่ออ้างอิง ตารางโชคลาภ ผู้เล่นจะสามารถรับทราบหมายเลขที่ทำให้ตนเองโชคดีได้