สมนาคุณของคาสิโน 138

100% โอนเงินทุ?คาสิโนคลับครั้ง?ร?สูงสุด 5,000 บาท

เพื่อที่จะ?สดงให้คุณเห็นถึงความซาบซึ้งที่มีคุณอยู่?ับเรา เราขอเสนอ เวลคัมโบนัสโอนเงิน100 % ให้??่คุณ เป็นเงินสูงสุดถึง 5,000 บาท หา?คุณเล่นเพื่อชนะ ?ล้วทำไมไม่เล่นให้ชนะมา?ขึ้นหล่ะ?

ข้อ?ำหนด?ละเงื่อนไข:

1. วันนี้เป็นต้นไปสำหรับสมาชิ? 138 ทุ?ท่านที่ทำ?ารโอนเงินครั้ง?ร?เข้าคาสิโนคลับของเราไม่ว่าคลับใดๆเพียง?ค่ใส่รหัสโบนัสท่านจะได้รับโบนัสเงิน?า? 100% ทันทีเป็นเงินสูงสุดถึง 5,000 บาท

2. โบนัสนี้สามารถขอรับได้สำหรับครั้ง?ร?ของ?ารโอนเงินไปที่คาสิโนคลับใดๆของเราเพียงคลับเดี๋ยวเท่านั้น ?ละไม่น้อย?ว่า 100 บาท

3. จำนวนคาสิโนโบนัสสูงสุดใน?ารขอรับสิทธิ์ได้ไม่เ?ิน 5,000 บาท

4. ตราบเท่าที่คุณทำ?ารโอนเงินครั้ง?ร?ไปเนปจูนคลับคาสิโนของเรา?ละคุณใส่รหัสโบนัส;

สมนาคุณของคาสิโน 138
คาสิโนคลับ รหัสโบนัส
SUNBET คาสิโน venus100th
HG คาสิโน jupiter100th
GD คาสิโน mercury100th
EA คาสิโน mars100th
CP คาสิโน saturn100th
 

ให้ถู?ต้อง ยอดเงินโบนัสนี้จะโอนเข้าสู่?ระเป๋าคาสิโนของคุณโดยทันที

5. ผู้เล่นต้องมียอดเงินวางเดิมพันสะสมครบ 20 เท่าของยอดเงินที่โอนเข้าคลับครั้ง?ร?รวม?ับโบนัสที่ได้รับ จึงจะสามารถถอนเงินได้ ตัวอย่างเช่น: ผู้เล่นเข้าร่วมโบนัสเงินโอนครั้ง?ร?ในเนปจูนคลับ เขา/เธอจะต้องวางเงินเดิมพันสะสมอย่างน้อยที่สุด 20 เท่าในคลับเดียว?ันจึงจะสามารถถอนเงินได้

ยอดเงินโอน 1,000 บาท
ยอดโบนัส 100% x 1,000 = 1,000 บาท
ใน?ารถอนเงินต้องเดิมพันสะสม =( ยอด?า? 1,000+ โบนัส 1,000)x 20 = 40,000 บาท

6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วม?ับโปรโมชั่นคืนเงินคาสิโนในคลับเดี๋ยว?ันในช่วง 1 สัปดาห์ที่ขอรับโบนัสได้ หา?ขอรับโปรโมชั่น?ับเนปจูบคลับ(PlayTech)ไม่สามารถใช้ร่วม?ับโปรโมชั่นคืนเงิน ?ละโปรโมชั่นสล๊อตเนปจูบคลับ(PlayTech)ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ขอรับโบนัสเช้นเดี๋ยว?ัน ?ต่สามารถใช้ร่วม?ับโปรโมชั่นหน้า?ีฬา ?ละเ?มส์ AMAYA ทั้งหมดได้

7. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับสมาชิ?ใหม่ 1ฟรีบั?ชีเท่านั้น ต่อ 1 ท่าน, ครอบครัว, ที่อยู่, อีเมล์?อดเดรส, เบอร์โทรศัพท์, เลขที่บั?ชีธนาคาร, ?ละไอพี?อดเดรส

8. สมาชิ?ทุ?ท่านที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะได้รับ?ารตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโปรโมชั่นของเรา (หา?ใน?รณีจำเป็น138 ขอสงวนสิทธิ์ใน?ารขอให้ลู?ค้ายื่นสำเนาบัตรประชาชนเพื่อ?ารตรวจสอบ)

9. ถ้าสมาชิ?สมัครขอรับมา??ว่าหนึ่งโปรโมชั่น เงินเดิมพันหรือโบนัสจะไม่ถู?นำมาคำนวนใน?ารสะสมเงินเดิมพันของโปรโมชั่นอื่น ไม่ว่าจะเป็นเงินเดิมพันหลังจา?รับโบนัส?ล้ว, โบนัสหลังจา?ที่เงินเดิมพันครบตามที่?ำหนด หรือจำนวนเงินที่?า?เข้าใหม่มา?็ตาม

10. ?ารเดิมพันทั้งสอง?ั่งในเ?มเดียว?ัน (ตัวอย่างเช่น ในบัคคาร่าผู้เล่นเดิมพันทั้ง?ั่งเจ้ามือ?ละ?ั่งผู้เล่น)ซึ่งใน?รณีนี้จะไม่นับเป็นยอดวางเงินเดิมพันสะสม ?ารเดิมพันในรูเล็ตไม่นับเป็นยอดวางเงินเดิมพันสะสม ถ้าผู้เล่นได้รับโบนัสจา?เ?มดัง?ล่าว ทางเรามีสิทธิ์ไม่อนุ?าตให้ผู้เล่นถอนเงินมา??ว่าจำนวนเงินที่?า?

11. จำนวนเงิน?า??ละโบนัสต้องมี?ารเดิมพันอย่างน้อย 1 ครั้ง ?่อนวันสุดท้ายของเดือน( 23: 59 GMT+7) หา?ผู้ถือบั?ชีไม่ต้อง?ารเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้ถือบั?ชีจำเป็นต้อง?จ้งเจ้าหน้าที่?่ายบริ?ารลู?ค้าของ138 ?่อนที่จะวางเดิมพัน เมื่อไหร่?็ตามที่โบนัสถู?ย?เลิ?โปรโมชั่นของบั?ชีนั้นจะไม่สามารถใช้ได้อี?ต่อไป ผู้ถือบั?ชีจะไม่สามารถย?เลิ?โบนัสได้หา?คุณได้ทำ?ารวางเดิมพันไป?ล้ว ?ละคุณจะถอนเงินได้หลังจา?ได้ทำ?ารวางเดิมพันสะสมไป?ล้ว 20 เท่า ?ารเดิมพันที่ถู?ปฎิเสธทั้งหมด?ละหรือ?ารวางเดิมพันทีเป็นโมฆะ ?ารเสมอ ?ารเท่า?ัน จะไม่นับรวมเป็นยอด?ารวางเดิมพันสะสม

12. ถ้าบั?ชีถู?ระงับเนื่องจา?พบว่ามี?ารละเมิด?ละ/หรือคุณสมบัติใน?ารสมัครไม่ผ่าน 138 ขอสงวนสิทธิ์ใน?ารยุติหรือย?เลิ?โบนัสได้ตลอดเวลา

13. 138 สงวนสิทธิ์ใน?ารตรวจสอบบันทึ??ารทำธุร?รรม?ละเข้าสู่ระบบเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลใด?็ตาม หา?เมื่อ?ารตรวจสอบใดๆพบว่าผู้เล่นที่มีส่วนร่วมใน?ลยุทธ์ที่138 ใช้ดุลยพินิจ?ล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม, 138 ขอสงวนสิทธิ์ใน?ารย?เลิ?สิทธิโปรโมชั้นดัง?ล่าวที่ผู้เล่นได้รับไป?ล้ว

14. 138 สงวนสิทธิ์ใน?ารตัดสินใจ?ต่เพียงผู้เดียวใน?ารปรับปรุง, เปลี่ยน?ปลง, ยุติ, ย?เลิ?โปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง?จ้งให้ทราบล่วงหน้า

เล่นเลยที่คาสิโน 138