วิธี?าร?า?ถอนเงินของคาสิโน 138

วิธี?าร?า?เงิน?ละถอนเงินของ 138
วิธี?าร?า?เงิน จำนวนเงินต่ำสุด (ปอนด์) จำนวนเงินสูงสุด (ปอนด์)
บัตรเดบิต/เครดิต 10 1000
Neteller 10 1000
Ukash 10 200
Skrill (Moneybookers) 10 1000
ธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 10 1000
 

?าร?า?เงิน?ละถอนเงินที่คาสิโน 138

ประสบ?ารณ์?ารใช้งานของเรา

เราป้อนข้อมูลบัตรเดบิตผิด?ละทำให้ตัวเลือ??าร?า?เงินถู?ระงับใช้งานชั่วคราว

เราติดต่อ?่ายบริ?ารลู?ค้าเพื่อพูดคุย?ละอธิบายปั?หา โดยอธิบายว่าบัตรนั้นเป็นของบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นของบุคคลที่ลงทะเบียนสมัครบั?ชีผู้เล่น

พนั?งานบริ?ารจึงทำ?ารยืนยันว่าบั?ชีผู้เล่นนั้นมีข้อมูลธนาคารต่างจา?บัตรดัง?ล่าว ?ละ?จ้งให้เราทราบว่าจะต้องใช้รหัส ID ของทั้งคู่ จึงจะอนุ?าตให้ดำเนิน?ารถอนเงินได้ จา?นั้นเธอจึงติดต่อ?่าย?ารเงินซึ่งโทรศัพท์มาหาเราทันที หลังจา?หารือเสร็จ พว?เขา?็เปิดทางเลือ??าร?า?เงินด้วยบัตรเดบิตให้อี?ครั้ง

เราจึงสามารถ?า?เงินผ่านบัตรใบเดิมได้โดยไม่มีปั?หา ?ละเรายังมีเงินสดพร้อมวางเดิมพันได้ทันที

เล่นเลยที่คาสิโน 138