?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโลเพื่อชัยชนะ

วิธีคว้าชัยชนะในเ?มไฮโล

เ?มไฮโลมี?ลยุทธ์ที่เหมาะ?ับสไตล์?ารเดิมพัน?ละวงเงินความเสี่ยงทุ?รูป?บบ เลือ?สไตล์?ารเล่นของคุณ?ละอ่าน?ลยุทธ์ที่เรา?นะนำ:

มั่นคง (สำหรับผู้เล่นที่ต้อง?ารรับความเสี่ยงต่ำ)
สมดุล (สำหรับผู้เล่นที่ต้อง?ารรับความเสี่ยงปาน?ลาง)
ทุ่มเดิมพัน (สำหรับผู้เล่นที่ต้อง?ารรับความเสี่ยงสูง)


?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโล?บบมั่นคง

นั?พนันที่มีความอดทนควรใช้เดิมพันที่มีโอ?าส?พ้ชนะต่าง?ันน้อยที่สุด ซึ่ง?ารเดิมพันไฮโลที่ให้โอ?าสเหล่านั้นได้ดีที่สุดได้??่?ารเดิมพัน?บบต่ำ สูง ?ละ?ต้มคอมบิเนชั่น

สูง?ละต่ำ

?ารเดิมพันสูง?ละต่ำนั้นเป็น?ารเดิมพันไฮโลที่มีโอ?าส?พ้ชนะใ?ล้เคียง?ันมา?ที่สุด (เหมือน?ดง/ดำในรูเล็ต) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในเ?ม?ารเดิมพัน?บบคืบหน้าไปทีละน้อย

ระบบที่ควรใช้ในเ?มไฮโลพร้อมดีลเลอร์ตัวจริง?็คือระบบ 1-3-2-4 ในระบบ?ารวางเดิมพัน 1-3-2-4 ลำดับของ?ารเดิมพัน?็คือ:

1, 3, 2, 4.

(ตัวเลขทั้งสี่หมายถึงหน่วย?ารเดิมพัน ดังนั้นถ้าคุณเดิมพันครั้งละ 10 หน่วย ลำดับ?ารเดิมพัน?็คือ 10, 30, 20, 40 ถ้าคุณเดิมพันในหน่วย 100 ลำดับ?ารเดิมพัน?็คือ 100, 300, 200, 400 เป็นต้น)

ถ้า?ารเดิมพันของคุณชนะตลอด ?สดงว่าคุณจะคืบหน้าผ่านลำดับดัง?ล่าว ถ้าคุณชนะเดิมพันทั้งสี่ครั้ง ให้เริ่มใหม่ ถ้าคุณ?พ้เดิมพัน ให้?ลับไปเริ่มต้นใหม่

?ารวางเดิมพัน?บบ 1-3-2-4 จะได้ผลตอบ?ทนมา?ถ้าชนะทั้งสี่ครั้ง ?ต่ตราบใดที่คุณชนะเดิมพันสองครั้ง?ร? คุณ?็ยังได้?ำไร ?ม้ว่า?ารเดิมพันครั้งที่สามจะ?พ้

ถ้าคุณ?พ้?ารเดิมพัน?ร? คุณจะเสียเงิน 1 หน่วย
ถ้าเดิมพันที่สอง?พ้ คุณจะเสียเงิน 2 หน่วย (เดิมพัน 4 ได้คืน 2)
ถ้าเดิมพันที่สาม?พ้ คุณจะได้?ำไร 2 หน่วย
ถ้าเดิมพันครั้งที่สาม?ละสี่ชนะ คุณจะได้?ำไร 10 หน่วย
ถึง?ม้ว่าเดิมพันครั้งที่สี่จะ?พ้ คุณ?็ยังจะได้?ำไร 2 หน่วย

ระบบ 1-3-2-4 ?ับ?ารเดิมพันสูงหรือต่ำนี้จะให้ผลตอบ?ทนที่มั่นคง?ละได้ผลจริง??่นั?พนันไฮโลที่มีความอดทน ?ละเนื่องจา?เดิมพันสูง?ละต่ำนั้นอนุ?าตให้วางเงินได้มา?ที่สุดใน?ระดานไฮโล ผลตอบ?ทนจึงค่อนข้างน่าสนใจ

คอมบิเนชั่น

เดิมพัน?ต้มคอมบิเนชั่น (ทาย?ต้มสอง?ต้มใดๆที่จะออ?) ?็มีโอ?าส?พ้ชนะต่าง?ันไม่มา?

เดิมพัน?บบทาย?ต้มสอง?ต้มมีโอ?าสชนะ 6 ต่อ 1 ?ละให้รางวัล 5 ต่อ 1 หน่วย

ให้ใช้หน่วยเดิมพัน 30 หน่วยเพื่อวางเดิมพันทาย?ต้มคอมบิเนชั่น (เลือ?ตัวเลขนำโชคสองตัวจา? หมายเลขนำโชค)

ตามโอ?าสความเป็นไปได้นั้น คุณควรชนะ 4 ครั้งใน?ารเดิมพัน 30 ครั้ง ถ้าคุณชนะ 4 ครั้ง?่อนเดิมพันครบทั้ง 30 ครั้ง ให้หยุด?ล้วเ?็บ?ำไรของคุณไป


?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโล?บบสมดุล

ผู้เล่นไฮโล?บบสมดุลควรมองหาเดิมพันที่ได้รางวัลมา??ว่านี้ ?ต่ควร?ระจายความเสี่ยงโดยเดิมพันด้วยวิธีต่างๆผสม?ันเพื่อครอบคลุมผลลัพธ์จา??ารเดิมพันในหลายๆรูป?บบ ใช้เดิมพัน?ต้มคู่ร่วม?ับ?ารทายผลรวม ?ลยุทธ์?ารเดิมพันไฮโลความเสี่ยงปาน?ลางนี้จะให้โอ?าสชนะ?ต?ต่าง?ันสี่ครั้งสำหรับ?ารทอยลู?เต๋า?ต่ละครั้ง

?ลยุทธ์ไฮโลนี้มีไว้ใช้สำหรับ?ารสะสมรางวัลอย่างมั่นคง ?ละออ??บบมาเพื่อผู้เล่นที่คุ้นเคย?ับเ?ม ?ต่ต้อง?ารความตื่นเต้นมา??ว่า?ารเล่นสูง/ต่ำ

?ารเลือ?ตัวเลขของคุณ

ในเ?มไฮโล คุณควรเลือ?ตัวเลขจา?หมายเลขนำโชค ?ละโอ?าสที่ตัวเลขต่างๆจะชนะ สำหรับ?ลยุทธ์ความเสี่ยงปาน?ลางนี้ ตัวเลขที่ให้โอ?าสดีที่สุดคือ 9 ?ละ 12 เนื่องจา?ให้เงินรางวัลใ?ล้เคียง?ับความเป็นไปได้มา?ที่สุด (เงินรางวัล 6-1 โดยมีโอ?าสชนะ 15-2 หรือ 7.5-1) วางเดิมพัน?ับ?ต้มรวมที่เลือ? จา?นั้นวางเดิมพันร่วม?ับ?ับ?ารทาย?ต้มคู่ 3 หน่วย

เพื่อบริหารความเสี่ยง ให้เลือ?เดิมพัน?ต้มคู่ที่มีโอ?าสชนะได้ ถ้าคุณ?พ้?ารเดิมพันผลรวม?ต้ม ตัวอย่างเช่น เดิมพันผลรวม?ต้มที่ 9 ?ต้มจะ?พ้?น่นอน หา?ทอยได้?ต้ม 1 สองลู? เดิมพันผลรวม?ต้มที่ 12 ?ต้มจะ?พ้?น่นอนถ้าทอยได้?ต้ม 6 สองลู?

?ารเดิมพัน?ับเลข 9

เดิมพัน 3 หน่วยเพื่อทายผลรวม?ต้มที่ 9 ?ต้ม
จา?นั้นวางเดิมพัน 2 หน่วยเพื่อทาย?ต้มคู่ที่ 1, 5 ?ละ 6 ?ต้ม

คิดเป็น?ารเดิมพันทั้งหมด 9 หน่วย

ผลตอบ?ทนอาจเป็นดังนี้:

21 หน่วยถ้าผลรวม?ต้มเป็น 9 ?ต้มหรือ

22 หน่วย ถ้าออ??ต้มคู่

?ารเดิมพัน?ับเลข 12

เดิมพัน 3 หน่วยเพื่อทายผลรวม?ต้มที่ 12 ?ต้ม
จา?นั้นวางเดิมพัน 2 หน่วยเพื่อทาย?ต้มคู่ที่ 1, 2 ?ละ 6 ?ต้ม

คิดเป็น?ารเดิมพันทั้งหมด 9 หน่วย

ผลตอบ?ทนอาจเป็นดังนี้:

21 หน่วยถ้าผลรวม?ต้มเป็น 12 ?ต้มหรือ

22 หน่วย ถ้าออ??ต้มคู่


?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโล?บบทุ่มเดิมพัน

?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโลความเสี่ยงสูงนี้ออ??บบขึ้นสำหรับผู้เล่นที่ต้อง?ารชนะรางวัลให?่ โดยชนะรางวัลหลาย?บบในผล?ารทอยครั้งเดียว

?ารเดิมพันผลรวม?ต้มที่ 8 หรือ 13 ?ต้มพร้อม?ับ?ารเดิมพัน?ต้มคู่ ?ละ?ต้มคอมบิเนชั่น จะทำให้คุณชนะรางวัลสามเท่าใน?ารทอยครั้งเดียว

เดิมพัน?ต้มรวมที่ 8 ?ต้มจะ?พ้?น่นอนถ้าทอยได้ลู?เต๋า?ต้มคู่ 4, 5 หรือ 6 เนื่องจา?ผลรวมของ?ต้มเหล่านี้จะเ?ิน 8 ?ต้ม ?ต่?ารเดิมพันผลรวม?ต้มที่ 8 ?ต้มอาจมี?ต้มคู่ 1, 2, หรือ 3 เพราะผลรวม?ต้มที่ 8 ?ต้มอาจมีโอ?าสเป็นเลข 3 ?ละ 2 ได้

ผู้เล่นไฮโล?บบทุ่มเดิมพันควรเดิมพันดังนี้:

?ารเดิมพัน?ับเลข 8

เดิมพัน 3 หน่วยเพื่อทายผลรวม?ต้มที่ 8 ?ต้ม?ละ

เดิมพัน 2 หน่วย?ับ?ต้มคู่ 1, 2 ?ละ 3

นอ?จา?นี้ให้เดิมพัน 2 หน่วยเพื่อทาย?ต้มคอมบิเนชั่นที่เป็น 3 ?ละ 2 เพื่อโอ?าสได้?ต้มคู่ 3 ?ละ 2

?ารเดิมพันทั้งหมดจะรวมเป็นเงิน 11 หน่วย ซึ่งผลตอบ?ทนอาจเป็นดังนี้:

27 หน่วยถ้าผลรวม?ต้มคือ 8 ?ต้มพร้อม?ับ

22 หน่วยหา?ชนะ?ต้มคู่ พร้อม?ับ

12 หน่วยถ้าชนะ?ต้มคอมบิเนชั่น

?ารเดิมพัน?ับเลข 13

เดิมพัน 3 หน่วยเพื่อทายผลรวม?ต้มที่ 13 ?ต้ม?ละ

เดิมพัน 2 หน่วย?ับ?ต้มคู่ 4, 5 ?ละ 6

นอ?จา?นี้ให้เดิมพัน 2 หน่วยเพื่อทาย?ต้มคอมบิเนชั่นที่เป็น 4 ?ละ 5 เพื่อโอ?าสได้?ต้มคู่ 4 ?ละ 5

?ารเดิมพันทั้งหมดจะรวมเป็นเงิน 11 หน่วย ซึ่งผลตอบ?ทนอาจเป็นดังนี้:

27 หน่วยถ้าผลรวม?ต้มคือ 13 ?ต้มพร้อม?ับ

22 หน่วยหา?ชนะ?ต้มคู่ พร้อม?ับ

12 หน่วยถ้าชนะ?ต้มคอมบิเนชั่น

ไม่ว่าคุณจะเลือ?เดิมพันด้วยเลข 8 หรือ 13 (ใช้ตารางโชคลาภเพื่อช่วยใน?ารตัดสินใจว่าตัวเลขใดเหมาะ?ับคุณที่สุด โอ?าสผลตอบ?ทนจา??ารเดิมพัน 11 หน่วยนั้นสูงถึง 61 หน่วยเลยทีเดียว

?ลยุทธ์?ารเล่นไฮโลความเสี่ยงสูงนี้ออ??บบมาสำหรับผู้เล่นที่วางเดิมพันสูงซึ่งต้อง?ารเสี่ยงมา?ขึ้นเพื่อชนะรางวัลให?่ ผู้เล่นที่วางเดิมพันสูงชื่นชอบความตื่นเต้นจา??ลยุทธ์นี้มา? เมื่อเดิมพันหลายอย่างออ?มาใน?ารทอยครั้งเดียว คุณ?็จะได้รางวัลให?่!


จะเล่นไฮโลสดได้ที่ไหน

เ?มไฮโลพร้อมดีลเลอร์ตัวจริงของเราดึงดูดผู้เล่นที่มีประสบ?ารณ์?ละ?ีมือมา?มายซึ่งต้อง?ารประสบ?ารณ์?ารเดิมพันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คาสิโนทุ??ห่งที่เรา?นะนำล้วนมอบบริ?ารที่เหนือ?ว่าใคร พร้อม?ารสนับสนุนลู?ค้าคุณภาพสูง ?ละวิธี?าร?า?ถอนเงินมา?มาย พร้อมรางวัลสมนาคุณที่คุ้มค่า

เปรียบเทียบคาสิโน?ต่ละ?ห่งที่มีเ?มไฮโล