หมายเลขนำโชค

ตารางโชคลาภของจีนโดยแบ่งตามปีเกิด

องค์ประกอบของโชคลาภ
สัญลักษณ์
ปีเกิด
สัตว์ประจำ
ปีเกิด
หมายเลข
นำโชค
สี
นำโชค
หมายเลข
อัปโชค
สี
อัปโชค
เสาหลัก
แห่งชะตา
หนู 2,3 น้ำเงิน ทอง เขียว 5,9 เหลือง น้ำตาล 1
วัว 1,9 น้ำเงิน แดง ม่วง 3,4 ขาว เขียว 2
เสือ 1,3,4 น้ำเงิน ขาว ส้ม 6,7,8 ทอง เงิน น้ำตาล 3
กระต่าย 3,4,9 แดง ม่วง น้ำเงิน 1,7,8 น้ำตาล เหลือง ขาว 4
มังกร 1,7,6 ทอง เงิน 3,8,9 แดง เขียว ดำ 1
งู 2,8,9 แดง เหลือง ดำ 1,6,7 ขาว ทอง น้ำตาล 2
ม้า 2,3,7 น้ำตาล เหลือง ม่วง 1,5,6 น้ำเงิน ขาว ทอง 3
แกะ 3,4,9 เขียว แดง ม่วง 6,7,8 ทอง กาแฟ 4
ลิง 1,7,8 ขาว ทอง น้ำเงิน 2,5,9 แดง ดำ เทา 1
ไก่ 5,7,8 ทอง น้ำตาล เหลือง 1,3,9 ขาว เขียว 2
หมา 3,4,9 เขียว แดง ม่วง 1,6,7 น้ำเงิน ขาว ทอง 3
หมู 2,5,8 เหลือง น้ำตาล ทอง 1,3,9 แดง น้ำเงิน เขียว 4